Ako se k nám dostanete autom, autobusom

VENDO PARK vo Staré Ľubovni je jednoducho dopravne dostupný s využitím akéhokoľvek dopravného prostriedku.
Pripravili sme pre vás možné príjazdové cesty a tešíme se na vašu návštěvu.