Klauzula informacyjna

Zawarte w niniejszym formularzu przekazania danych kontaktowych dane administrowane są przez Trei Real Estate Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183150, o kapitale zakładowym 147.125.000,00 PLN, REGON: 356782455, NIP: 1070010300. Dane te na podstawie udzielonej przez Państwo zgody zbierane są w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, a także w celu utrzymania kontaktu biznesowego w sprawach związanych z wynajmem powierzchni handlowych oferowanych przez Trei Real Estate Poland sp. z o.o. Dane osobowe będą przechowywane aż do ewentualnego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, albo do stwierdzenia przez administratora braku ich aktualności.

Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom grupy Tengelmann w celu archiwizacji i zabezpieczenia danych w formie elektronicznej. Podanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest dobrowolne. Podmiot udostępniający dane osobowe dysponuje prawem dostępu do treści swoich danych oraz prawem ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawem do przenoszenia danych oraz prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce (PUODO). Ponadto, podmiot udostępniający dane osobowe ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W przypadku pytań odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych, a także w celu realizacji przysługujących w związku z tym praw, prosimy o kontakt na adres email: poland@treirealestate.com